Lid worden

De vereniging staat open voor houtbewerkers, houthandelaars, leraars en studenten van technische scholen en voor alle personen die beroepmatig of uit belangstelling zich aangetrokken voelen tot het hout of de houtstudie.

Wat krijgt u bij lidmaatschap?

U kunt lid worden door overschrijving van het lidgeld op:

P.R. / H.C.T.O. 000-0168565-76
IBAN: BE 91 0000 1685 6576
BIC: BPOTBEB1

Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden. Van zodra uw lidgeld gestort is sturen wij u al de uitgaven van het werkjaar + uw lidkaart.

Indien het formulier niet werkt, kan je uw gegevens ook doormailen naar het volgende adres:

Verplichte velden zijn aangegeven met een asterisk (*)

Aanspreektitel: (*)Lidmaatschap: (*)


De persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.