Copyright © 2008–2018 HCTO

Algemeen
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging berust, met uitsluiting van ieder ander, bij HCTO.

De handelsmerken en het handelsmateriaal van HCTO mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van HCTO. Alle overige merknamen en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.