Artikels

Op deze pagina kan je artikels plaatsen die betrekking hebben met hout.
Personen die graag artikels willen publiceren kunnen zich altijd wenden tot de redactie op

Het bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze artikels.

Sommige artikels zijn in pdf-formaat. Om deze bestanden te lezen moet je beschikken over het programma acrobat reader dat je op deze site kan downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader/

Bomen en Hout Filatelie; (van Andorra tot Zimbabwe)
Auteur: Tjerk Miedema

Bij het doorbladeren van een wereld postzegelcatalogus kan men het gehele traject van, -boomaanplant, -bebossing en herbebossing, -de bos en hout kap, -het stammen transport, -de bescherming, -loofbomen en naaldbomen, -botanische tuinen, natuurreservaten en parken, -de bloemen, bladeren, vruchten en kegels, -de houtbe/verwerking tot aan -een uitgebreid scala aan toepassingen als prachtige uitgaven op postzegels bewonderen. De toepassingen variëren van latex winning tot alle soorten houtconstructies in kleinere of grotere omvang.

De landen van uitgifte variëren van Andorra tot Zimbabwe.

Dit artikel wil een indruk geven van het genoemde traject door een sprekende selectie uit ruim duizend postzegelafbeeldingen te maken. Doorgaans zijn deze postzegelbeelden een duidelijke afspiegeling van hetgeen er in een land gebeurt of wat er in dat specifieke land van belang wordt geacht.
bomen_en_hout_filatelie.pdf

 

Houtsoorten die de gezondheid kunnen beïnvloeden
Auteur: Tjerk Miedema

De publicatie Houtsoorten die de gezondheid kunnen beïnvloeden beoogt op constructieve wijze bij te dragen tot de bewustwording van de negatieve gezondheidsaspecten, die kunnen optreden bij de houtkap en het be/verwerken van ruim 300 houtsoorten. Achtergronden, oorzaak, omstandigheden, de mogelijke gevolgen van blootstelling en de maatregelen ter voorkoming en vermindering worden weergegeven. De publicatie is van belang voor de houtvakman in de industriële houtsector, doch vooral voor de vakmensen in de ambachtelijke sector en de houthobbyisten. De laatste twee groepen werken immers doorgaans met ander gereedschap, andere houtsoorten en in een geheel andere omgeving als vakpersoneel in de industriële houtsector.

Er is getracht zo goed mogelijk de realiteit te tonen, vooral geen paniek te veroorzaken en het onderwerp niet te overtrekken. Gelukkig zijn ernstige gezondheidsgevallen met hout relatief schaars. Wanneer echter geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen is vooral het houtstof gewoon vaak schadelijk voor de gezondheid van iedereen die werkt met hout. En, wat is er nu belangrijker dan gezondheid. Het werken onder gezonde werkomstandigheden is een must. Men moet dus kennis hebben van die gezondheidsaspecten en van de voorzorgsmaatregelen.
houtstof_final_030607.pdf